Cronologia de les ressenyes

Dins d’aquesta secció trobaràs títols i informació sobre diferents obres literàries que s’han traduït i publicat en català. Aquest índex està dividit pels períodes històrics del Japó. A més, a cadascun dels apartats trobaràs el títol de l´obra, l’autor i l’any de publicació al Japó i a Catalunya del material que pots trobar en aquest índex cronològic.

First-Female-Novelist-e1341354978327
Murasaki Shikibu

Una breu introducció

La literatura japonesa comença amb l’aparició del kojiki, (古事記, Cròniques dels fets  antics, 712) que recull els  mites sobre la fundació del Japó des de temps mitològics. Aquest recull va ser escrit en japonès però utilitzant el sistema d’escriptura xinès agafant el seu valor fonètic i no semàntic.

La segona obra que va aparèixer va ser el Nihonshoki, (日本書紀, Cròniques del Japó, 720) que recull els mites fundacionals del Japó. Aquest compendi, encara que escrit al Japó, es va redactar en xinès  clàssic, la llengua culta del moment, ja que va ser utilitzat com a eina propagandística de la Dinastia Imperial japonesa a la Cort de la Dinastia Tang (618-907).

La tercera obra que es va publicar en llengua japonesa va ser el Manyōshū, (万葉集, El compendi de les deu mil fulles, 759) que recull tota la poesia tradicional japonesa que fins a aquells moments passava de generació en generació per transmissió oral. Aquesta obra va ser el  pròleg de l’edat daurada de la literatura japonesa del període Heian.

Índex cronològic de les obres publicades

Heian (712-1185)

Kamakura (1185-1333)

Muromachi (1333 – 1573)

Període dels Regnes Combatents (1574 – 1603)

Edo (1604 – 1868)

Meiji (1868 – 1912)

Taishō (1912 – 1926)

Shōwa: primera meitat (1926 – 1945)

Shōwa: segona meitat (1945 – 1989)

Heisei (1989 – 2019)